You know?

ก่อนติดม่าน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง???


ห้องนี้…ใช้ทำอะไร?

เช่น ใช้สำหรับรับแขก อ่านหนังสือ นอน ทำกับข้าว ฯลฯ

ห้องนี้…ใครใช้บ้าง?

เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้ชาย หรือคนวัยทำงาน ฯลฯ

ห้องนี้…ต้องการบรรยากาศแบบไหน?

เช่น โมเดิร์น ชิคสไตล์ ธรรมชาติ หวาน โรแมนติค ฯลฯ

ห้องนี้…มีงบเท่าไหร่?

ตกแต่งตามงบประมาณที่มีอยู่

About Admin