You know?

ก่อนติดม่าน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง???


ห้องนี้…ใช้ทำอะไร?

เช่น ใช้สำหรับรับแขก อ่านหนังสือ นอน ทำกับข้าว ฯลฯ

ห้องนี้…ใครใช้บ้าง?

เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้ชาย หรือคนวัยทำงาน ฯลฯ

ห้องนี้…ต้องการบรรยากาศแบบไหน?

เช่น โมเดิร์น ชิคสไตล์ ธรรมชาติ หวาน โรแมนติค ฯลฯ

ห้องนี้…มีงบเท่าไหร่?

ตกแต่งตามงบประมาณที่มีอยู่